Algemene voorwaarden

Voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een krediet op ATRAL GROUP te verkrijgen

  • Wees minstens 18 jaar oud.
  • Wees van een goed karakter, ook al betekent dit dat je een toezegging moet nakomen. * De Europese, Franse, Belgische, Zwitserse of Canadese nationaliteit hebben.
  • Een minimum maandelijks inkomen hebben van 500 €.
  • Een lening die niet wordt terugbetaald binnen de voorwaarden van het contract leidt tot een gerechtelijke procedure die gepaard gaat met de publicatie van uw identiteitskaart op alle kanalen die op ons agentschap worden getoond. De transfertijd is maximaal 48 uur.

Te verstrekken documenten

  • Identiteitsdocumenten aan beide zijden gescand.
  • Kopie van een bank- (RIB) of post (RIP) identiteitsbewijs.
  • Laatste EOF-factuur of enig ander gelijkwaardig document dat uw adres kan rechtvaardigen.
  • Laatste loonstrook of enig ander document dat uw maandelijks inkomen kan rechtvaardigen.

Rente

Jaarlijkse TEG variërend van 2% tot 5,5% afhankelijk van het gevraagde bedrag en de aflossingsperiode, geen administratiekosten.

Begin van maandelijkse opnames

Ze beginnen tussen 60 (2 maanden) en 90 (3 maanden) dagen vanaf de dag dat de lener het volledige bedrag van zijn lening ontvangt.

Begin van maandelijkse opnames

Elke 10e van de maand wordt het deel van uw lening bij u afgeschreven.Om de mogelijkheid van uitstel van een deadline te bestuderen, kunt u telefonisch of via het contactformulier op onze website contact met ons opnemen. Het uitstel levert rente op tegen het geldende tarief; de premie die de garantie van het krediet betreft, wordt berekend indien de verzekering is afgesloten. U kunt uitstel van één of twee termijnen per jaar aanvragen en zo profiteren van een « aflossingspauze ». U moet het verzoek 7 dagen voor de volgende deadline indienen. Deze betalingsonderbreking wordt u toegekend op voorwaarde dat uw doorlopend krediet op het moment van uw verzoek om uitstel geen onbetaalde of te late betaling inhoudt, niet door de verzekering wordt gedekt en dat u profiteerde van uitstel in de afgelopen 2 maanden.

Vooruitbetaling

Of u nu een doorlopend krediet of een persoonlijke lening heeft afgesloten, u kunt op elk moment en zonder extra kosten het bedrag dat u nog verschuldigd bent geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Of je nu een uitzendkracht bent, een professionaliseringscontract, een leercontract of zelfs een contract voor bepaalde tijd, wij kunnen je helpen.

Leningovereenkomst en verzekering.

De lener zal een leningsovereenkomst en een kredietverzekeringscertificaat moeten ondertekenen. De verzekering dekt je in geval van overlijden, volledig en onomkeerbaar verlies van autonomie, totale arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval (nr. 0081 FACL), en verlies van tewerkstelling als gevolg van vergoed ontslag.